[YAMAWA] CE-S | Khoan tâm HSS

[YAMAWA] CE-S | Khoan tâm HSS

Mũi khoan tâm High Helix 2 đầu 60 độ HSS.

Đặc điểm: Vòng xoắn nhiều.

Mã hàng: Yamawa - CE-S 

Sản xuất tại Nhật.

Catalogue