[YG] K1143 - Mũi doa tay HSS | Thẳng

[YG] K1143 - Mũi doa tay HSS | Thẳng

Mũi doa tay HSS ren thẳng
Mã hàng: D1143
Vật liệu: HSS
CATALOGUE

Liên lạc 

Hỗ trợ tư vấn:

028-3952-0133

sale-02@hiepthanhtools.com