[YG] K2101 - Mũi doa máy HSS | Thẳng

[YG] K2101 - Mũi doa máy HSS | Thẳng

Mũi doa máy HSS thẳng

Mã hàng: K2101

Vật liệu: HSS

Xuất xứ tại Hàn Quốc

CATALOGUE