top of page

Đổi mới với truyền thống

 

Năm 1889, Max BESSEY thành lập công ty BESSEY & Sohn ở Stuttgart như một nhà máy sản xuất thép sáng bóng (Bright steel). Kể từ đó, công ty đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất và sự đa dạng sản phẩm. Chính tinh thần này đã dẫn BESSEY bắt đầu sản xuất dụng cụ kẹp thủ công vào giữa những năm 1930. Kể từ đó, sự sáng tạo trong các dòng sản phẩm của BESSEY đã nhận được nhiều bằng Sáng chế (Patents) khác nhau. Năm 1979, với sự tiếp quản của Diener Werkzeugfabrik GmbH, một công ty giàu về truyền thống sản xuất Công cụ dụng cụ, BESSEY tiết tục thiết lập một đơn vị chuyên về Kỹ thuật Cắt Gọt, phổ biến cho đến tận bây giờ - dòng Kìm cắt Erdi.

 

"To stop improving is to stop being good." Phương châm của người sáng lập công ty Max Bessey luôn là kim chỉ tiêu cho mọi hoạt động của BESSEY - Chất lượng của truyền thống kết hợp với sự không ngừng cải tiến!

bottom of page