top of page
[Bedra] Dây đồng EDM -Phổ thông

[Bedra] Dây đồng EDM -Phổ thông

  • Dây đồng EDM truyền thống thương hiệu Bedra Đức.
  • Thành phần chính: CuZn40. 
  • Độ giãn dây: 1000MPa. 
  • Quy cách chuẩn: 05 kg/cuộn.

 

  • Vật liệu: Đồng (Cu) 60% và Kẽm (Zn) 40% không phủ.

     

bottom of page