top of page
[EIGHT] TMS-7 TMS-9 | Bộ lục giác đầu bi thân dài (chữ in lụa)

[EIGHT] TMS-7 TMS-9 | Bộ lục giác đầu bi thân dài (chữ in lụa)

Mã hàng: TMS-7 | TMS-9

Bộ lục giác đầu bi thân dài (L1 dài) - chữ in lụa

Hãng: EIGHT

Xuất xứ: Nhật