top of page
[EIGHT] TTR-S7 | TTR-S9 | TTR-S8 | TTR-S9Z

[EIGHT] TTR-S7 | TTR-S9 | TTR-S8 | TTR-S9Z

Mã hàng: TTR-S7 | TTR-S9 | TTR-S8 | TTR-S9Z

Bộ lục giác đầu bi ngắn, cần ngắn 

Hãng: EIGHT

xuất xứ: Nhật