[HANSONG] A-PRO | 2ACR

[HANSONG] A-PRO | 2ACR

Mũi phay cạnh 2me Hợp kim 

Vật liệu: Hợp kim phủ TiAlN 

Cho <50HRC

Phay Hợp kim thông dụng, chạy đa vật liệu, hiệu quả kinh tế cao

Catalogue