[HANSONG] A-PRO | 4ALR

[HANSONG] A-PRO | 4ALR

Mũi phay cạnh thân dài 4me Hợp kim 

Vật liệu: Hợp kim phủ TiAlN 

Cho <50HRC

Phay Hợp kim thông dụng, chạy đa vật liệu, hiệu quả kinh tế cao

Catalogue