[HANSONG] AL-PRO | 2ALE

[HANSONG] AL-PRO | 2ALE

Mũi phay 2me Hợp kim chuyên Nhôm

Vật liệu: Hợp kim không phủ 

Cho <50HRC

Chuyên Nhôm, ABS, Acrylic, Kim loại màu (Non-ferrous)

Catalogue