[HANSONG] AL-PRO | 3ALE

[HANSONG] AL-PRO | 3ALE

Mũi phay 3me Hợp kim chuyên Nhôm

Vật liệu: Hợp kim không phủ 

Cho <50HRC

Chuyên Nhôm, ABS, Acrylic, Kim loại màu (Non-ferrous)

Catalogue