[HANSONG] R-PRO | 2RPB

[HANSONG] R-PRO | 2RPB

Mũi phay cầu 2me Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue