[HANSONG] R-PRO | 2RPB

[HANSONG] R-PRO | 2RPB

Mũi phay cầu 2me Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue

Liên lạc 

Hỗ trợ tư vấn:

028-3952-0133

sale-02@hiepthanhtools.com