[HANSONG] R-PRO | 2RRB

[HANSONG] R-PRO | 2RRB

Mũi phay cầu Hợp kim cổ dài

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue

Liên lạc 

Hỗ trợ tư vấn:

028-3952-0133

sale-02@hiepthanhtools.com