[HANSONG] R-PRO | 2RRE

[HANSONG] R-PRO | 2RRE

Mũi phay Hợp kim 2me cổ dài 

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON 

Cho 50~70HRC

Catalogue