[HANSONG] R-PRO | 2RSB

[HANSONG] R-PRO | 2RSB

Mũi phay cầu 2me ngắn Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue