[HANSONG] R-PRO | 3RSB

[HANSONG] R-PRO | 3RSB

Mũi phay cầu 3me Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue

Liên lạc 

Hỗ trợ tư vấn:

028-3952-0133

sale-02@hiepthanhtools.com