[HANSONG] R-PRO | 3RSB

[HANSONG] R-PRO | 3RSB

Mũi phay cầu 3me Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue