[HANSONG] R-PRO | 4RCR

[HANSONG] R-PRO | 4RCR

Mũi phay cạnh 4me Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue