[HANSONG] R-PRO | 4RPE

[HANSONG] R-PRO | 4RPE

Mũi phay 4me Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue