[HANSONG] R-PRO | 4RRE

[HANSONG] R-PRO | 4RRE

Mũi phay 4me cổ dài Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim cứng phủ TYSON

Cho 50~70HRC

Catalogue