[HANSONG] S-PRO | 4SUR

[HANSONG] S-PRO | 4SUR

Mũi phay cạnh 4me chuyên SUS Hợp kim

Vật liệu: Hợp kim phủ TiAlN 

Cho <50HRC

Chuyên SUS, Ti/Si, Inconel, Vật liệu khó gia công

Catalogue