[HANSONG] X-PRO | 2XPE

[HANSONG] X-PRO | 2XPE

Mũi phay phá 4me Hợp kim 
Vật liệu: Hợp kim phủ ALI

Cho <50HRC

Catalogue