[HANSONG] X-PRO | 2XPE

[HANSONG] X-PRO | 2XPE

Mũi phay phá 4me Hợp kim 
Vật liệu: Hợp kim phủ ALI

Cho <50HRC

Catalogue

Liên lạc 

Hỗ trợ tư vấn:

028-3952-0133

sale-02@hiepthanhtools.com