[HANSONG] X-PRO | 3XOE

[HANSONG] X-PRO | 3XOE

Mũi phay phá 3me Hợp kim 
Vật liệu: Hợp kim phủ ALI

Cho <50HRC

Catalogue

Liên lạc 

Hỗ trợ tư vấn:

028-3952-0133

sale-02@hiepthanhtools.com