[HANSONG] X-PRO | 3XOE

[HANSONG] X-PRO | 3XOE

Mũi phay phá 3me Hợp kim 
Vật liệu: Hợp kim phủ ALI

Cho <50HRC

Catalogue