[HANSONG] X-PRO | 4XOE

[HANSONG] X-PRO | 4XOE

Mũi phay phá 4me Hợp kim 
Vật liệu: Hợp kim phủ ALI

Cho <50HRC

Catalogue