top of page
[JIEHE] Đuôi chuột | Đuôi rút

[JIEHE] Đuôi chuột | Đuôi rút

Đuôi chuột / Đuôi rút cho đầu khoan CNC

<Pull Stud Bolt>

Tích hợp cho đầu kẹp CNC đuôi BT, CAT, SK, DIN, MAS-BT-CAT, ISO

Hãng: JIEHE

Sản xuất tại Trung Quốc

bottom of page