top of page
[Five] Khoan Inox HSS-Cobalt

[Five] Khoan Inox HSS-Cobalt

  • Mũi khoan Inox hiệu Five.
  • Vật liệu: thép gió HSS-Co cobalt. 
  • Mũi khoan cobalt Five được sản xuất theo công nghệ và quy trình của Đức, giá cá hợp lý và tính hiệu quả cao. 
  • Kích thước: 2.0mm đến 13.0mm.
  • Sản xuất tại Trung Quốc. 
bottom of page