top of page
[OKAZAKI] MMS - HMMS | Lưỡi cắt kim loại (high power)

[OKAZAKI] MMS - HMMS | Lưỡi cắt kim loại (high power)

Lưỡi cắt kim loại công suất cao | High power metal slitting saw

Mã: MMS | HMMS (Homo)

Vật liệu: MCO - HSSCo

Ứng dụng gia công cắt đứt vật liệu kim loại

Maker: OKAZAKI (Nhật)

bottom of page