[SKC] Tay quay Taro

[SKC] Tay quay Taro

Cây tay quay Taro SKC.

Vật liệu: Thép SKS2.

Quy cách: 

  • M5 ~ M12
  • M10 ~ M25

Sản xuất tại Nhật.